Topic Name

Modern RPG Sample program

Modern RPG Sample program

modern rpg

        
        Ctl-Opt DftActGrp(*No) ActGrp(*Caller) Option(*SrcStmt: *NoDebugIO);

    //=====================================================================/
    // Program: Modern RPG                         /
    //---------------------------------------------------------------------/
    //=====================================================================/

    //---------------------------------------------------------------------/
    // File Declaration                          /
    //---------------------------------------------------------------------/
     Dcl-F TESTFILE Disk Usage(*Input);
     Dcl-F FILER03  Disk Usage(*Input) Keyed Rename(FMTRCD:RECP);
     Dcl-F SETUPFILE  Disk Usage(*Input) Keyed;
     Dcl-F FILEU01  Disk Usage(*update:*output) keyed;

    //---------------------------------------------------------------------/
    // Vaiable Declaration                         /
    //---------------------------------------------------------------------/
     Dcl-S Num      char(11);
     Dcl-S CountNbr  int(10) inz(0);
     Dcl-S Count     char(10);
     Dcl-S Num1     packed(11);
     Dcl-S Type      char(1);
     Dcl-s Profile    char(9) inz('MASTER ');
     Dcl-s Type      char(5) inz('OK  ');
     Dcl-s Num      char(11) inz('NUMBER ');
     Dcl-s Type1      char(4) inz('TYPE');
     Dcl-s SysDate1  packed(7);


    //---------------------------------------------------------------------/
    // Data Structure Declaration                     /
    //---------------------------------------------------------------------/
    // Data Structure 
     Dcl-DS DS_Name;
       C  Char(9)  Pos(1);
       G   Char(15) Pos(25);
       A  Char(15) Pos(10);
     End-DS;

     dcl-ds KeyDS likerec(FILEU01REC:*key);

    // Data Structure 
     DCL-DS *N PSDS;
      PgmName   Char(10) Pos(1);
      UserName  Char(10) Pos(254);
      SysDate   Zoned(6) Pos(276);
      SysTime   Zoned(6) Pos(282);
     END-DS;
    //---------------------------------------------------------------------/
    // Entry Parameters                             /
    //---------------------------------------------------------------------/
     Dcl-PI *N;
			pMode  Char(1);
			pCount  Char(10);
     End-PI;

    //---------------------------------------------------------------------/
    // Main line                              /
    //---------------------------------------------------------------------/

        SysDate1 = %DEC(%DATE(SYSDATE:*MDY):*CYMD) ;

     // Get Setup values
        Exsr GetSetUpValues;

        Setll *Start TESTFILE;
        Read TESTFILE;
        Dow Not %Eof(TESTFILE);
         DS_Name = TESTFILE;
          If pMode = 'A';
            Exsr WriteFile;
          ElseIf pMode = 'U' and DateValid ='Y';
            Exsr UpdateFile;
           EndIf;
          Else;
           Leave;
          EndIf;
         Read TESTFILE;
        Enddo;

          Exsr UpdateSetupFile;
          Eval pCount = %char(CountN);
      *Inlr = *On;
      Return ;
    //---------------------------------------------------------------------/
    // Subroutine - Get values from Setup               /
    //---------------------------------------------------------------------/
      Begsr GetSetUpValues;

      // Get Setup Number
       Chain ('A':Profile:Type1:Num1) SETUPFILE;
          If %Found( SETUPFILE );
             Num  = FLDNBR;
          else;
             Num  = '200000000';
          Endif;
 
      // Get Setup Date and Validate setup date for numeric 
       Chain ('A':Profile:Type1:Date) SETUPFILE;
          If %found( SETUPFILE );
            Monitor;
             SetupDate = %Dec(%Subst(FLDDAT:1:7):7:0);
             Test(DE) *CYMD SetupDate;
             If %Error();
              DateValid = 'N';
             Else;
              DateValid = 'Y';
             EndIf;
            On-Error;
            EndMon;
           EndIf; 
      Endsr;
    //---------------------------------------------------------------------/
    // Subroutine - Write File Record                   /
    //---------------------------------------------------------------------/
      Begsr WriteFile;

      // Audit Fields
      EVAL ADDUSR = UserName ;
      EVAL ADDDAT = SYSDAT7;
      EVAL ADDTIM = SysTime ;
      EVAL ADDPGM = PgmName ;

      // Change fields
      EVAL CHGUSR = UserName ;
      EVAL CHGDAT = SYSDAT7;
      EVAL CHGTIM = SysTime ;
      EVAL CHGPGM = PgmName ;

       Exsr ChkRecord;
          write FILEU01;

         // Increment Number by 1 to update the next record
          Num1   = %dec(Num:11:1) +1 ;
          Num   = %char(Num1);
          CountN       = CountN + 1;

      Endsr;
    //---------------------------------------------------------------------/
    // Subroutine - Update File record with latest number     /
    //---------------------------------------------------------------------/
      Begsr UpdateSetUpFIle;
        Setll (Profile:Type:Num) FILEU01;
        If %equal(FILEU01);
        Read FILEU01;
        DOW not %EOF( FILEU01 );
          If (FLDSTS= 'A' and FLDNBR = 'NUMBER');
           Eval FLDNBR = Num;
           Eval CHGUSR = UserName ;
           Eval CHGDAT = SYSDAT7;
           Eval CHGTIM = SysTime ;
           Eval CHGPGM = PgmName ;
           update FILEU01 ;
          ENDIF;
          reade (Profile:Type:Num) FILEU01;
        Enddo;
        Endif;
      Endsr;